Našim cílem je podporovat takové akce, investice a rozhodnutí,
které povedou ke dlouhodobému zkvalitnění života občanů našeho města.